Kannada Meaning of 'cycle'

Meaning of 'cycle'

 • ಸುತ್ತು
 • ಚಕ್ರ
 • ಆವರ್ತ

Related Phrases

 • food-cycle ಆಹಾರಚಕ್ರ
 • nitrogen cycle ನೈಟ್ರೊಜನ್ ಚಕ್ರ
 • lunar cycle 1. ಚಾಂದ್ರ ಚಕ್ರ    2. ಈಸ್ಟರ್ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಚಂದ್ರಮಾನ ಚಕ್ರ
 • trade cycle ವಾಣಿಜ್ಯಚಕ್ರ
 • life cycle ಜೀವನ ಚಕ್ರ
 • menstrual cycle ಋತುಚಕ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • song cycle 1. ಗೀತ ಚಕ್ರ    2. ಗೀತ ಮಾಲೆ    3. ಗೀತಾವಳಿ
 • metonic cycle ಮಿಟಾನಿಕ್ ಚಕ್ರ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search