Kannada Meaning of 'value judgement'

No direct Kannada meaning for the English word 'value judgement' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'value judgement'
 • value received ಸಮಮೌಲ್ಯ
 • sentimental value 1. ಭಾವಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ    2. ಭಾವದ ಕಾರಣ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆ
 • food value ಆಹಾರಮೌಲ್ಯ
 • value added tax 1. ಬೆಲೆಕೂಡಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ    2. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ
 • value judgement 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೀರ್ಮಾನ    2. ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಣಯ
 • nominal value ಮುಖಬೆಲೆ
 • face value 1. ಮುಖಬೆಲೆ    2. ತೋರ್ಕೆ ಬೆಲೆ
 • judgement summons 1. ತೀರ್ಪು ಹಾಜರಿ ಕರೆ    2. ತೀರ್ಪು ಹೊತ್ತ ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲ ತೀರಿಸದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ
 • deficiency judgement 1. ಉಳಿಕೆ ಸಾಲದ ತೀರ್ಪು    2. ಮಿಗತೆ ಸಾಲದ ತೀರ್ಪು
 • judgement-debtor 1. ತೀರ್ಪುಸಾಲಗ್ರಾಹಿ    2. ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ತೆರಬೇಕಾದವನು
 • judgement-seat 1. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ    2. ನ್ಯಾಯ ಪೀಠ    3. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್
 • judgement creditor 1. ತೀರ್ಪು ಸಾಲದಾತ    2. ತೀರ್ಪು ಸಾಲಿಗ    3. ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು
 • value judgement 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೀರ್ಮಾನ    2. ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಣಯ
 • last judgement 1. ಅಂತಿಮ ಮಹಾ ವಿಚಾರಣೆ    2. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸುವ ಮಹಾ ವಿಚಾರಣೆ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words