Kannada Meaning of 'tongue-bit'

No direct Kannada meaning for the English word 'tongue-bit' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'tongue-bit'
 • threepenny bit ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪೆನ್ನಿ ಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯ
 • brace and bit ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಬೈರಿಗೆ
 • shell-bit ಉಗುರುಳಿ ಬೈರಿಗೆ
 • wait-a-bit ಸ್ವಲ್ಪತಾಳು
 • gag-bit ಗಿಡುಗು ಕಡಿವಾಣ
 • sheeps-bit ಷೀಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಗಿಡ ಯಾ ಅದರ ಹೂವು
 • centre-bit 1. ನಡುತುದಿ    2. ಬೈರಿಗೆ
 • tongue-bit ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ
 • dog’s tongue ನಾಯಿನಾಲಗೆ
 • tongue-tied 1. ಜಿಹ್ವಾಬಂಧವುಳ್ಳ    2. ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ
 • tongue-lashing ಉಗ್ರವಾದ-ನಿಂದೆ
 • long tongue 1. ಉದ್ದ(ವಾದ)ನಾಲಿಗೆ    2. ಹರಟೆಮಲ್ಲತನ    3. ವಾಚಾಳಿತನ
 • silver tongue 1. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಲಿಗೆ    2. ವಾಗ್ಮಿತೆ
 • tongue-in-cheek 1. ವ್ಯಂಗ್ಯದ    2. ಉಪಹಾಸ್ಯದ    3. ಕುಹಕದ
 • tongue-and-groove ನಾಲಗೆ-ತೋಡು ಇರುವ
 • tongue-tie ನಾಲಗೆ ಕಟ್ಟು
 • tongue-bit ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ
 • tongue-twister ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದಂಥ ನಾಲಗೆ ತಡವರಿಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಕ್ರಮ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words