Kannada Meaning of 'time'

Meaning of 'Time'

No direct Kannada meaning for 'Time' has been found. Check out the related phrases or try the synonyms.

Related Phrases

  • pacific time ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ ಕಾಲ
  • opening-time ತೆರೆಯುವ ಕಾಲ
  • local time ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ದಾಡುವ ಕಾಲವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗುಳ್ಳ ಕಾಲಮಾನ
  • old-time 1. ಹಿಂದಿನ    2. ಪ್ರಾಚೀನ    3. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು
  • feeding-time ಆಹಾರ ಕಾಲ
  • dead time ಸ್ಥಬ್ದ ಕಾಲ
  • half-time 1. ಅರೆಕಾಲ    2. ಅರ್ಧಾವಧಿ
  • prime time ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವ ಸಮಯ
  • small-time 1. ಸಾಮಾನ್ಯ    2. ಸಾಧಾರಣ    3. ಚಿಲ್ಲರೆ
  • real time ನಿಜ ಕಾಲ

Synonyms


English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words