Kannada Meaning of 'prime time'

No direct Kannada meaning for the English word 'prime time' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'prime time'
 • prime time ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವ ಸಮಯ
 • prime rate 1. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ    2. ಮೂಲ ಬಡ್ಡಿದರ
 • prime mover ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕ
 • prime minister ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
 • pacific time ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ ಕಾಲ
 • opening-time ತೆರೆಯುವ ಕಾಲ
 • local time ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ದಾಡುವ ಕಾಲವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗುಳ್ಳ ಕಾಲಮಾನ
 • old-time 1. ಹಿಂದಿನ    2. ಪ್ರಾಚೀನ    3. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು
 • feeding-time ಆಹಾರ ಕಾಲ
 • dead time ಸ್ಥಬ್ದ ಕಾಲ
 • half-time 1. ಅರೆಕಾಲ    2. ಅರ್ಧಾವಧಿ
 • prime time ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವ ಸಮಯ
 • small-time 1. ಸಾಮಾನ್ಯ    2. ಸಾಧಾರಣ    3. ಚಿಲ್ಲರೆ
 • real time ನಿಜ ಕಾಲ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words