Kannada Meaning of 'life-support'

No direct Kannada meaning for the English word 'life-support' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'life-support'
 • dog’s life 1. ನಾಯಿಬಾಳು    2. ಗುಲಾಮಜೀವನ
 • life membership 1. ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ    2. ಒಂದು ಸಲ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ನಡುವೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯತ್ವ
 • life peer 1. ಜೀವಾವಧಿ    2. ಪಿಯರ್
 • life guards 1. ಅರಮನೆಯ ರಾವುತದಳ    2. ಅಂಗರಕ್ಷೆ    3. ಮೈಗಾವಲು
 • life-saver 1. ಜೀವ ರಕ್ಷಕ    2. ತೀವ್ರವಾದ ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ವಸ್ತು
 • life-table 1. ಆಯುಷ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ    2. ಆಯುರ್ದಾಯ ಕೋಷ್ಟಕ    3. ಸರಾಸರಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಯಾ ಜೀವಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಪಟ್ಟಿ
 • life-support machine ಜೀವಾಧಾರಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರ
 • life-work 1. ಜೀವನಸಾಧನೆ    2. ಬಾಳ ಕಾರ್ಯ    3. ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ
 • short life 1. ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸು    2. ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯ
 • life-office ಜೀವವಿಮೆಯ ಕಚೇರಿ
 • weighing-machine 1. ತುಲಾ ಯಂತ್ರ    2. ತಕ್ಕಡಿ
 • machine-language 1. ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆ    2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ
 • sausage machine ಸಾಸೇಜ್ ಯಂತ್ರ
 • machine-made ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ
 • spinning-machine ನೂಲುವ ಯಂತ್ರ
 • life-support machine ಜೀವಾಧಾರಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರ
 • machine-gun 1. ಮಷಿನ್ ಗನ್    2. ಯಂತ್ರ ಫಿರಂಗಿ
 • knife-machine 1. ಚಾಕು ಯಂತ್ರ    2. ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಚಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ
 • sewing-machine ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
 • simple machine 1. ಸರಳ ಯಂತ್ರ ಯಾ ಸಲಕರಣೆ    2. ಸನ್ನೆ    3. ರಾಟಣ
 • life-support machine ಜೀವಾಧಾರಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರ
 • self-support 1. ಸ್ವಾಶ್ರಯ    2. ಸ್ವಾಧಾರ    3. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
 • life-support ಜೀವಾಧಾರಕ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words