Kannada Meaning of 'judge'

Meaning of 'judge'

  • ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ
  • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
  • ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ
  • ತೀರ್ಪುಗಾರ
  • ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವನು

Related Phrases

  • hanging judge ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ನ್ಯಾಯಮುರ್ತಿ
  • itinerant judge 1. ಸಂಚಾರೀ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ    2. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
  • judge advocate general ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸೇನಾದಳಗಳ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಅಸೈನಿಕಾಧಿಕಾರಿ
  • judge-made law 1. ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನು    2. ತೀರ್ಪುನ್ಯಾಯ    3. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಯತತ್ವಗಳು
  • ill-judge 1. ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ    2. ವಿಚಾರಹೀನ

Synonyms


English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words