Kannada Meaning of 'landfall'

Meaning of 'landfall'

  • ಕರೆಗಾಣ್ಕೆ
  • ನೆಲಗಾಣ್ಕೆ
  • ತೀರ ದರ್ಶನ
  • ಭೂ ದರ್ಶನ
  • ಕಡಲ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾ ವಾಯುಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ನೆಲ ಕಾಣುವುದು

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search