Meaning of 'lighter-than-air'

  • ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ
  • ಅದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುವ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search