Kannada Meaning of 'lucky bag'

Meaning of 'lucky bag'

  • ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಲ
  • ಸಂತೆ, ವಿನೋದಕೂಟ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚೀಲ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search